Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δερμάνη Γεωργία

8/2/20231 min read

Οι βασικοί πυλώνες της ψυχοδυναμικής προσέγγισης:

  • Η εξερεύνηση των συναισθημάτων.

Μέσα από τη ψυχοδυναμική θεραπεία το άτομο ενθαρρύνεται να διερευνήσει και να βιώσει πλήρως τη συναισθηματική του κατάσταση-συμπεριλαμβανομένων των αντιφατικών συναισθημάτων- όπως τα συναισθήματα που προκαλούν άγχος, μοιάζουν απειλητικά ή υπάρχει δυσκολία εξ αρχής να εκφραστούν.

Ένας ψυχοδυναμικός θεραπευτής, καλεί τον πελάτη του να διερευνήσει περαιτέρω τα συναισθήματά του, εξετάζοντας τα σημεία που αποφεύγει.

Για παράδειγμα, όταν ο θεραπευόμενος χάνει συνεδρίες ή δεν επανέρχεται χωρίς ενημέρωσή, αυτό μπορεί να φανερώνει μια προσπάθεια του να αποφύγει τις αγχωτικές ή ακόμη κι απειλητικές σκέψεις και συναισθήματά που έχει και δυσκολεύεται να εκφράσει.

Από την άλλη η αποφυγή αυτή μπορεί να είναι λιγότερο εμφανής, όπως στην περίπτωση που οι άνθρωποι εστιάζουν σε γεγονότα και καταστάσεις με μεγάλη λεπτομέρεια προκειμένου να αποφύγουν να έρθουν σε επαφή με συναισθήματα τους ή δίνουν έμφαση σε εξωτερικές συνθήκες αντί να εστιάσουν στο δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των γεγονότων.
Ο ρόλος ενός ψυχοδυναμικού θεραπευτή είναι να ενθαρρύνει τον άνθρωπο που έχει μπροστά του να εξετάσει το πώς και το γιατί αποφεύγει ό,τι είναι οδυνηρό. Τι κερδίζει και τι χάνει με αυτή τη συμπεριφορά.

Προυπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να έχει εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική συμμαχία μεταξύ των δύο μελών και να υπάρχει ένα σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο.

  • Ο εντοπισμός επαναλαμβανόμενων μοτίβων.

Για κάποια θέματα που τους δυσκολεύουν, οι άνθρωποι έχουν πλήρη επίγνωση των επώδυνων ή αυτοκαταστροφικών μοτίβων που έχουν-όπως για παράδειγμα με την επιλογή ακατάλληλου ερωτικού συντρόφου, ενώ άλλες φορές χρειάζονται βοήθεια για να αναγνωρίσουν τα μοτίβα αυτά, πριν περάσουμε σε εργασία διερεύνησης και επίλυσης του φαινομένου.

  • Συζητώντας εμπειρίες του παρελθόντος.

Σχετική με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα είναι η αναγνώριση ότι οι εμπειρίες του παρελθόντος επηρεάζουν τις παρούσες εμπειρίες μας. Με την διερεύνηση του τρόπου που οι πρώιμες εμπειρίες συνδέονται με τα τωρινά μας βιώματα, ο άνθρωπος αποκτά πληρέστερη εικόνα για την προσωπική του ιστορία.

  • Εστιάζοντας στις σχέσεις. και εξετάζοντας τη σχέση θεραπευόμενου/ θεραπευτή.

Σε άλλες θεραπείες, οι συναισθηματικές αντιδράσεις του θεραπευόμενου προς τον θεραπευτή μπορεί να θεωρηθούν ως περισπασμοί που εμποδίζουν τη θεραπεία. Αντίθετα, στην ψυχοδυναμική θεραπεία, είναι η καρδιά της διαδικασίας.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο συνήθης τρόπος που σχετίζεται το άτομο, επαναλαμβάνεται αναπόφευκτα στη θεραπευτική σχέση. Οι ψυχοδυναμικοί θεραπευτές αποκαλούν αυτό το φαινόμενο "μεταβίβαση". Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει πρόβλημα με την οικειότητα μπορεί να δυσκολευτεί να ανοιχτεί με τον θεραπευτή του, ενώ αυτός που φοβάται την απόρριψη μπορεί να προσπαθεί να είναι ένας ιδιαίτερα "καλός" θεραπευόμενος ώστε να μην τον "απορρίψει" ο θεραπευτής του.

Στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία η αναγνώριση της μεταβίβασης προσφέρει στον θεραπευόμενο μια μοναδική ευκαιρία να διορθώσει τα παλιά δυσλειτουργικά πρότυπα και να βιώσει μια επανορθωτική εμπειρία.


Πηγες:

1. www.jonathanshedler.com

2. bettertherapy.com

3. www.psychology.gr

Image: Lake Kaindy in Kazakhstan